Salon La Beaute to nowe miejsce, nowe wn?trze z my?l? o wyj?tkowych osobach, ktre pragn? dba? o swj wygl?d i mi?o sp?dzi? czas w przyjaznym miejscu.

Od wielu lat zajmujemy si? kosmetyk? profesjonaln?, stylizacj? paznokci oraz piel?gnacj? stp na najwy?szym poziomie. Pracujemy wy??cznie na profesjonalnych sprawdzonych, skutecznych w dzia?aniu i najwy?szej jako?ci kosmetykach. Proponujemy atrakcyjne i przyjemne zabiegi, ktre skutecznie pomagaj? utrzyma? twarz i cia?o w doskona?ej kondycji. Regularnie korzystamy ze szkole?. Dzi?ki specjalistycznym urz?dzeniom oraz szerokiej wiedzy i do?wiadczeniu ca?ego zespo?u jeste?my gotowi do rozwi?zywania problemw z dziedziny kosmetologii, podologii, stylizacji i wiza?u.


Jest nam bardzo mi?o cieszy? si? dobr? opini? oraz zaufaniem Naszych Klientw. Oddajemy si? do Pa?stwa dyspozycji i serdecznie zapraszamy.

Iwona & Grzegorz Grzesiak -w?a?ciciele-